Privacybeleid

Smart Wheelz B.V. (gezamenlijk “Naam winkel verkoper”, “wij”, “we”, “ons” en “gegevensbeheerder”) respecteert uw privacy. Wij garanderen dat uw privacy wordt beschermd tijdens het gebruik van onze Website of bij het plaatsen van online bestellingen bij ons.
Smart Wheelz B.V. biedt u goederen en diensten en is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u goederen bestelt.
U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Smart Wheelz B.V. via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.
Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij smartwheelz.nl (de “Website”).

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Website, verzamelen we bepaalde gegevens van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers), e-mailadres en telefoonnummer. We verwijzen naar deze informatie als “Bestelinformatie”.
Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we, terwijl u door de Website bladert, informatie over de afzonderlijke webpagina’s of producten die u bekijkt, wat en welke websites of zoektermen u naar de Website hebben verwezen, en informatie over hoe u de website gebruikt. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als “Apparaatinformatie”.
We verzamelen Apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:
– “Cookies” zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke identificatie. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen naar http://www.allaboutcookies.org.
– “Logbestanden” volgen acties die plaatsvinden op de Website en verzamelen gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/afsluitende pagina’s en datum-/tijdstempels.
– “Webbeacons”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de Website bladert.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We gebruiken de Bestelinformatie die we verzamelen meestal om bestellingen die via en met de Website zijn geplaatst te voldoen (inclusief het verwerken van uw betalingsgegevens, maatregelen treffen voor verzending en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen). Daarnaast gebruiken we deze Bestelinformatie om:
– met u te communiceren;
– bestellingen op potentieel risico of fraude te controleren; en
– om u, in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons heeft gedeeld, informatie te verstrekken of advertenties te tonen met betrekking tot onze producten of diensten.
We verwerken uw gegevens om te voldoen aan de contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Website), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen die hierboven zijn vermeld na te streven.
We gebruiken de Apparaatinformatie die we verzamelen om te controleren op potentieel risico en fraude (met name uw IP-adres), en meer in het algemeen, om onze Website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten door de Website bladeren, de Website gebruiken en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).

Uw persoonlijke informatie delen

We delen uw persoonlijke informatie met derden om ons in staat te stellen uw persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld: we gebruiken Woocommerce om onze webwinkel mogelijk te maken. Ook gebruiken we Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Website gebruiken – hier kunt u meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
We kunnen informatie delen met dienstverleners onder contract die ons op sommige gebieden helpen met onze bedrijfsactiviteiten. Onze contracten schrijven voor dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die ze voor ons uitvoeren en niet voor hun eigen of extra voordeel.
Ten slotte kunnen we uw persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel en/of ander wettelijk verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.

Internationale informatieoverdracht

We kunnen informatie die over u is verzameld, overdragen aan derden die namens ons handelen en die zich kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of landen waarvan de Europese Commissie van mening is dat ze een toereikende gegevensbescherming hebben. Deze andere landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor de over u verzamelde informatie, hoewel we te allen tijde uw informatie zullen blijven verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen ervoor zorgen dat we gegevens alleen delen met organisaties die voldoen aan een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er toereikende contractuele overeenkomsten zijn gesloten met deze partijen.

Uw rechten

ls de AVG op u van toepassing is, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bezitten en om te verzoeken om wijziging, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie, u beschikt over het recht om te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te stoppen, om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten en om uitsluitend geautomatiseerde verwerking, verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken en/of verzoeken dat uw gegevens onder bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan een derde partij (gegevensoverdraagbaarheid). Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
U beschikt over het recht om, als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken en u kunt dit doen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het opgegeven adres.
Als u een van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.
U beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermings- autoriteit. De relevante autoriteit voor elk land is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Gegevensbehoud

Wanneer u een bestelling plaatst via de Website, zullen we uw Bestelinformatie bewaren zolang als nodig is om onze diensten aan u te verlenen of zolang dit wettelijke verplicht is. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of wettelijke redenen.

Contact opnemen

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.

Chat openen
Hulp nodig?
Goedendag,

Waar kunnen we je mee helpen?
Shopping cart close